artykuł nr 11

Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na zbycie nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wierzeje 1

Załączniki:
Ogłoszenie 717 KB
artykuł nr 12

Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na zbycie nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wierzeje 1

Załączniki:
Ogłoszenie 614 KB
artykuł nr 13

Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na zbycie nieruchomości niezabudowanej, położonej przy ul. Armii Krajowej 2/6-ul. Przeskok 6

Załączniki:
Ogłoszenie MB
artykuł nr 14

Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na zbycie nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Piotrkowa Trybunalskiego-Miasta na prawach powiatu, położonej przy ul. Starowarszawskiej 16

Załączniki:
Ogłoszenie MB
artykuł nr 15

Ogłoszeni o I ustnym przetargu nieograniczonym na zbycie nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Piotrków Trybunalski, położonej przy ul. Starowarszawskiej 10/14-ul. Zamkowej 7-13

Załączniki:
Ogłoszenie MB