artykuł nr 1

Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Piotrków Trybunalski, położonej przy ul. Miast Partnerskich

Załączniki:
Ogłoszenie 138 KB
artykuł nr 2

Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym, na wydzierżawienie, na okres 20 lat, nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, położonej przy ul. Narutowicza

Załączniki:
Projekt umowy 854 KB
Ogłoszenie MB
artykuł nr 3

Ogłoszenie o III ustnym przetargu nieograniczonym na zbycie nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Miasto Piotrków Trybunalski,położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Mireckiego

Załączniki:
Ogłoszenie 778 KB
artykuł nr 4

Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym na zbycie nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, położonej przy ul. Słowackiego 59

Załączniki:
Ogłoszenie 528 KB
artykuł nr 5

Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym na zbycie nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, położonej przy ul. Wiśniowej 3

Załączniki:
Ogłoszenie 520 KB