artykuł nr 26

Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Piotrków Trybunalski położonej przy ul. Wolborskiej 117, Niedźwiedziej 17 oznaczonej jako działki nr 353/4

artykuł nr 27

Ogłoszenie o I ustnym przetargu ograniczonym na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Piotrków Trybunalski położonej przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej