artykuł nr 11

Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym na zbycie nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Glinianej 12 d, obejmującej prawo własności działki nr 223/33 oraz prawo użytkowania wieczystego działki nr 1/3

artykuł nr 12

Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Glinianej 12 c

artykuł nr 13

Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Glinianej 12

artykuł nr 14

Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym na zbycie nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalski przy ul. Zawiłej 20

artykuł nr 15

Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym na zbycie nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Kajakowej 20