artykuł nr 16

Ogłoszenie o III ustnym przetargu nieograniczonym na zbycie nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Malinowej 38 a.

Załączniki:
Ogłoszenie o zamówieniu 159 KB
artykuł nr 17

Ogłoszenie o III ustnym przetargu nieograniczonym na zbycie nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, położonej w Piotrkowie Tryb. przy ul. Armii Krajowej 2/6-ul. Przeskok 6.

Załączniki:
Informacja o odwołaniu przetargu 158 KB
Ogłoszenie 253 KB
artykuł nr 18

Ogłoszenie o III ustnym przetargu nieograniczonym na zbycie nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Piotrków Trybunalski położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Nowowiejskiej 24.

Załączniki:
Informacja o odwołaniu przetargu 158 KB
Ogłoszenie 190 KB
artykuł nr 19

Ogłoszenie o IV ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Życzliwej 13 a, oznaczonej numerem działki 43

Załączniki:
Ogłoszenie 120 KB
artykuł nr 20

Ogłoszenie o III ustnym przetargu nieograniczonym na zbycie nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Piotrków Trybunalski, położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Malinowej 38 i ul. Malinowej 38 a

Załączniki:
Informacja o odwołaniu przetargu 142 KB
Ogłoszenie 164 KB