artykuł nr 21

Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym na zbycie nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność gminy Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Jeziornej 60.

artykuł nr 22

Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym na zbycie nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wojska Polskiego 1a.