artykuł nr 16

Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na zbycie nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Dmowskiego.

artykuł nr 17

UWAGA!!! Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego...

INFORMACJA
artykuł nr 18

Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż działek gruntu stanowiących własność gminy Piotrków Trybunalski, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Michałowskiej 16, i ul. Michałowskiej 16 a.

artykuł nr 19

Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym na zbycie nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Piotrkowa Trybunalskiego - miasta na prawach powiatu, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Starowarszawskiej 16.

artykuł nr 20

Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na zbycie nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność gminy Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Jeziornej 47.