artykuł nr 16

Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na zbycie nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Dmowskiego.

Załączniki:
Mapa 53 KB
Ogłoszenie o przetargu 170 KB
artykuł nr 17

UWAGA!!! Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego...

INFORMACJA

artykuł nr 18

Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż działek gruntu stanowiących własność gminy Piotrków Trybunalski, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Michałowskiej 16, i ul. Michałowskiej 16 a.

Załączniki:
Ogłoszenie o przetargu 132 KB
artykuł nr 19

Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym na zbycie nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Piotrkowa Trybunalskiego - miasta na prawach powiatu, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Starowarszawskiej 16.

Załączniki:
Ogłoszenie o przetargu 210 KB
artykuł nr 20

Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na zbycie nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność gminy Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Jeziornej 47.

Załączniki:
Ogłoszenie o przetargu 188 KB