artykuł nr 11

Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Piotrków Trybunalski położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Belzackiej 104.

artykuł nr 12

Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym na zbycie nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Piotrków Trybunalski, położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Michałowskiej 16b i ul. Michałowskiej 16c

artykuł nr 13

Ogłoszenie o I ustnym przetargu ograniczonym na wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Gminy Piotrków Trybunalski, położonych przy ul. Dmowskiego ciepłownia C-1 oraz ul. Rolniczej 75 - ciepłownia C-2.

artykuł nr 14

Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym na zbycie nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Piotrków Trybunalski położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Sasanek 40

artykuł nr 15

Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na zbycie nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Rzemieślniczej