artykuł nr 6

Ogłoszenie o III ustnym przetargu nieograniczonym na zbycie nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wojska Polskiego 1a

artykuł nr 7

Ogłoszenie o III ustnym przetargu nieograniczonym na zbycie nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Jeziornej 60

artykuł nr 8

Ogłoszenie o III ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż działek gruntu stanowiących własność Gminy Piotrków Trybunalski, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Michałowskiej 16 i 16a

artykuł nr 9

Ogłoszenie o I ustnym przetargu ograniczonym na nieruchomość stanowiącą własność Skarbu Państwa położoną w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Kasztanowej

artykuł nr 10

Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na wydzierżawienie nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy al. 3 Maja 14