artykuł nr 6

Ogłoszenie o III ustnym przetargu nieograniczonym na zbycie nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wojska Polskiego 1a

Załączniki:
Ogłoszenie o przetargu 200 KB
artykuł nr 7

Ogłoszenie o III ustnym przetargu nieograniczonym na zbycie nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Jeziornej 60

Załączniki:
Ogłoszenie o przetargu 158 KB
artykuł nr 8

Ogłoszenie o III ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż działek gruntu stanowiących własność Gminy Piotrków Trybunalski, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Michałowskiej 16 i 16a

Załączniki:
Ogłoszenie o przetargu 131 KB
artykuł nr 9

Ogłoszenie o I ustnym przetargu ograniczonym na nieruchomość stanowiącą własność Skarbu Państwa położoną w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Kasztanowej

Załączniki:
Ogłoszenie o przetargu 145 KB
artykuł nr 10

Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na wydzierżawienie nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy al. 3 Maja 14

Załączniki:
Ogłoszenie o przetargu 19 KB