artykuł nr 1

Ogłoszenie o III ustnym przetargu nieograniczonym na zbycie nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Piotrków Trybunalski położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Sasanek 40

artykuł nr 2

Ogłoszenie o III ustnym przetargu nieograniczonym na zbycie nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Piotrków Trybunalski, położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Michałowskiej 16b i 16c

artykuł nr 3

Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym na zbycie nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Piotrków Trybunalski, położnej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Dmowskiego

artykuł nr 4

Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym na zbycie nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Rzemieślniczej

artykuł nr 5

Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym na zbycie nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Jeziornej 47