artykuł nr 21

Ogłoszenie o I-szym ustnym przetargu nieograniczonym na zbycie nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Nowowiejskiej 24

Załączniki:
Ogłoszenie o przetargu 49 KB
artykuł nr 22

Ogłoszenie o I-szym ustnym przetargu nieograniczonym na zbycie nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Mireckiego

Załączniki:
Ogłoszenie o przetargu 55 KB
artykuł nr 23

Ogłoszenie o I-szym ustnym przetargu nieograniczonym na zbycie nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Piotrków Trybunalski, położonych w Piotrkowie Trybunalskim na terenie osiedla budownictwa jednorodzinnego "Jeziorna II" przy ul. Kajakowej 8-16

Załączniki:
Ogłoszenie o przetargu 44 KB
artykuł nr 24

Ogłoszenie o I-szym ustnym przetargu nieograniczonym na zbycie nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Bednarskiej 13

Załączniki:
Ogłoszenie o przetargu 43 KB
artykuł nr 25

Ogłoszenie o I-szym ustnym przetargu ograniczonym na zbycie nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Narutowicza 25

Załączniki:
Ogłoszenie o przetargu 46 KB