artykuł nr 16

Ogłoszenie o I-szym ustnym przetargu nieograniczonym na zbycie nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wierzeje 1

artykuł nr 17

Ogłoszenie o I-szym ustnym przetargu ograniczonym na zbycie nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Przemysłowej 35A

artykuł nr 18

Ogłoszenie o I-szym ustnym przetargu nieograniczonym na zbycie nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wojska Polskiego 15/15 - ul. Wiejskiej 2

artykuł nr 19

Ogłoszenie o I-szym ustnym przetargu nieograniczonym na zbycie nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Starowarszawskiej 10/14 - ul. Zamkowej 7-13

artykuł nr 20

Ogłoszenie o I-szym ustnym przetargu nieograniczonym na zbycie nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Piotrkowa Trybunalskiego - Miasta na prawach Powiatu, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Starowarszawskiej 16