artykuł nr 6

Ogłoszenie o II przetargu ustnym ograniczonym na zbycie nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Przemysłowej 35a.

artykuł nr 7

Ogłoszenie o II przetargu ustnym ograniczonym na zbycie nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Narutowicza 25.

artykuł nr 8

Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym na zbycie nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Niskiej.

artykuł nr 9

Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na zbycie nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Zawiłej 20.

artykuł nr 10

Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na zbycie nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Piotrków Trybunalski, położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Kajakowej 18 i ul. Kajakowej 20.