artykuł nr 1

Ogłoszenie o I ustnym przetargu ograniczonym na wydzierżawienie nieruchomości zabudowanych z przeznaczeniem na używanie i pobieranie pożytków

artykuł nr 2

Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym na zbycie nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Piotrków Trybunalski położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Starowarszawskiej 10/14 - ul. Zamkowej 7-13.

artykuł nr 3

Ogłoszenie o III ustnym przetargu nieograniczonym na nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Piotrków Trybunalski położonej w Piotrkowie Tryb. przy ul. Wojska Polskiego 12/14 - ul. Pereca 1/3.

artykuł nr 4

Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym na nieruchomość stanowiąca własność Gminy Piotrków Trybunalski położoną w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Jaworowej.

artykuł nr 5

Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym na nieruchomość przeznaczoną do sprzedaży położoną w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Czystej.