artykuł nr 11

Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na zbycie nieruchomności zabudowanej stanowiącej własność Gminy Piotrków Trybunalski położonej w Piotrkowie Tryb. przy ul. Wroniej

Załączniki:
Ogłoszenie o przetargu 50 KB
artykuł nr 12

Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na zbycie nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Piotrków Trybunalski położonych w Piotrkowie Trybunalskim na terenie osiedla budownictwa jednorodzinnego Jeziorna II przy ul. Kajakowej 18-20

Załączniki:
Ogłoszenie o przetargu 42 KB
artykuł nr 13

Ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym na zbycie nieruchomosci niezabudowanej stanowiacej własnosć Gminy Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Tryb. pzry ul. Wolskiej 1

Załączniki:
Ogłoszenie o przetargu 46 KB
artykuł nr 14

Ogłoszenie o I ustnym przetargu ograniczonym na nieruchomość przeznaczoną do sprzedaży położoną w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Niskiej

Załączniki:
Ogłoszenie o przetargu 41 KB
artykuł nr 15

Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym nieruchomosci niezabudowanej stanowiącej własnosć Gminy Piotrków Trybunalski połozonej w Piotrkowie Tryb. przy ul Rakowskiej 17a

Załączniki:
Ogłoszenie o przetargu 56 KB