artykuł nr 16

Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Piotrków Tryb. położonych w Piotrkowie Tryb. przy ul. Malinowej 38 i 38a

artykuł nr 17

Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Piotrków Trybunalski położonych w Piotrkowie Trybunalskim na terenie osiedla budownictwa jednorodzinnego Jeziorna II przy ul. Kajakowej 8-12

artykuł nr 18

Ogłoszenie o I ustnym przetargu ograniczonym nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim w obszarze ograniczonym ulicami: Palmową, Piwną, Jaśminową i Wierzeje

artykuł nr 19

Ogłoszenie o III ustnym przetargu ograniczonym nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy Al. gen. W. Sikorskiego

artykuł nr 20

Ogłoszenie o I ustnym przetargu ograniczonym na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Piotrków Trybunalski położoną w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Targowej