artykuł nr 11

Ogłoszenie o I przetargu nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Piotrków Trybunalski przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, położonej w Piotrkowie Tryb. przy ul. Batorego 10

Załączniki:
Ogłoszenie o przetargu 214 KB
artykuł nr 12

Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Piotrków Trybunalski położonych w Piotrkowie Trybunalskim na terenie osiedla budownictwa jednorodzinnego Jeziorna II przy ul. Kajakowej 14-18

Załączniki:
Ogłoszenie o przetargu 42 KB
artykuł nr 13

Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Piotrków Trybunalski położoną w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Sulejowskiej

Załączniki:
Ogłoszenie o przetargu 82 KB
artykuł nr 14

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim ogłasza przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego przy ul. Krasickiego 3

Załączniki:
Ogłoszenie o przetargu 27 KB
artykuł nr 15

Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Piotrków Tryb. położonych w Piotrkowie Tryb. przy ul. Jeziornej 61a i 61b

Załączniki:
Ogłoszenie o przetargu 46 KB