artykuł nr 11

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza konkurs na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Miasta: AUDYTOR WEWNĘTRZNY W BIURZE AUDYTU WEWNETRZNEGO I KONTROLI WEWNĘTRZNEJ

artykuł nr 12

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze: DYREKTOR ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ "BARTEK" w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 13

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze: DYREKTORA OŚRODKA ADOPCYJNO-OPIEKUŃCZEGO w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 14

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze: DYREKTOR DOMU DZIECKA w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 15

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza konkurs na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Miasta: PODINSPEKTOR DS. REKRUTACJI, BUDŻETU I ANALIZ