artykuł nr 6

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza konkurs na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Miasta: GŁÓWNY SPECJALISTA DS. KONTROLI WEWNĘTRZNEJ W BIURZE AUDYTU WEWNĘTRZNEGO I KONTROLI WEWNĘTRZNEJ W URZĘDZIE MIASTA

artykuł nr 7

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Miasta: PODINSPEKTOR DS. OBSŁUGI ORGANÓW RADY MIASTA W BIURZE RADY MIASTA

artykuł nr 8

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Miasta: PODINSPEKTOR DS. PRASOWYCH W ZESPOLE RZECZNIKA PRASOWEGO

artykuł nr 9

Komendant Straży Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: FUNKCJONARIUSZY - APLIKANTÓW STRAŻY MIEJSKIEJ

artykuł nr 10

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: PODINSPEKTOR DS. FINANSOWYCH I NADZORU NAD FINANASAMI JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH w Referacie Edukacji