artykuł nr 1

Dyrektor Domu Dziecka w Piotrkowie Trybunalskim ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: GŁÓWNY KSIĘGOWY W DOMU DZIECKA w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 2

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Mista: RADCA PRAWNY-KOORDYNATOR ZESPOŁU RADCÓW PRAWNYCH

artykuł nr 3

Kierownik Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego w Piotrkowie Trybunalskim ogłasza nabór na wolne stanowisko: STARSZEGO SPECJALISTY DS. UDZIELANIA POMOCY MATERIALNEJ w Dziale Socjalnym


artykuł nr 4

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze: DYREKTORA DOMU DZIECKA w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 5

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze: DYREKTORA OŚRODKA ADOPCYJNO-OPIEKUŃCZEGO w Piotrkowie Trybunalskim