artykuł nr 6

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Miasta: PODINSPEKTORA DS. REALIZACJI ZAGADNIEŃ Z ZAKRESU NADZORU I GOSPODAROWANIA MAJĄTKIEM GMINY, POWIATU I SKARBU PAŃSTWA

artykuł nr 7

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego: Z-CA SKARBNIKA MIASTA W URZĘDZIE MIASTA

artykuł nr 8

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: INFORMATYKA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 9

Prezydent Misata Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - kierownika jednostki organizacyjnej miasta: KOMENDANT STRAŻY MIEJSKIEJ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

artykuł nr 10

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Miasta: KIEROWNIK BIURA RADY MIASTA W URZĘDZIE MIASTA W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM