artykuł nr 6

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: Dyrektora Pogotowia Opiekuńczego w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 7

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza...

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: INSPEKTOR ds. gospodarki stałymi i ciekłymi odpadami komunalnymi, utrzymania miejsc pamięci narodowej i obiektów grobownictwa wojennego w Referacie Usług Komunalnych

artykuł nr 8

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza...

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy PODINSPEKTOR DS. OBSŁUGI KASOWEJ W REFERACIE KSIĘGOWOŚCI