artykuł nr 1

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego: Zastępca Skarbnika Miasta w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

artykuł nr 2

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - Pasaż Karola Rudowskiego 10: Inspektor ds. nadzoru robót elektrycznych, teletechnicznych w Biurze Inwestycji i Remontów.

artykuł nr 3

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 26 w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wojska Polskiego 133a

Załączniki:
Ogłoszenie o konkursie 20 KB
artykuł nr 4

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego: radca prawny w Biurze Prawnym w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

artykuł nr 5

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego: Inspektor ds. nadzoru robót elektrycznych, teletechnicznych w Biurze Inwestycji i Remontów