artykuł nr 1

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza...

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Żeromskiego 11.
artykuł nr 2

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego: podinspektor ds. architektury i budownictwa w Referacie Architektury i Budownictwa

artykuł nr 3

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego: Inspektor ds. nadzoru robót elektrycznych, teletechnicznych w Biurze Inwestycji i Remontów

artykuł nr 4

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego: Inspektor ds. nadzoru robót elektrycznych, teletechnicznych w Biurze Inwestycji i Remontów.

artykuł nr 5

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego: Audytor Wewnętrzny