artykuł nr 1

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego: Podinspektor ds. analiz i monitorowania w Referacie Zarządzania Kryzysowego

artykuł nr 2

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko kierownika Jednostki Organizacyjnej Miasta: Dyrektor Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta

artykuł nr 3

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego: Inspektor ds. infrastruktury technicznej w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

artykuł nr 4

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego: Kierownik Referatu Zarządzania Kryzysowego i Obrony

artykuł nr 5

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego: Inspektor ds. analiz i monitorowania w Referacie Zarządzania Kryzysowego i Obrony