artykuł nr 1

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego: INSPEKTOR DS. NALICZANIA OPŁAT I WYPŁATY ODSZKODOWAŃ W REFERACIE GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

Załączniki:
Wyniki naboru 155 KB
Oświadczenie 420 KB
Kwestionariusz 118 KB
Ogłoszenie o naborze 996 KB
artykuł nr 2

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych i Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3 w Piotrkowie Trybunalskim, ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Główny Księgowy - w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych i Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3 w Piotrkowie Trybunalskim

Załączniki:
Informacja o wynikach naboru 499 KB
Ogłoszenie MB
artykuł nr 3

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego: Inspektor ds. obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Referacie Geodezji, Kartografii i Katastru

Załączniki:
Wyniki naboru 218 KB
Kwestionariusz 118 KB
Oświadczenie 427 KB
Ogłoszenie 945 KB
artykuł nr 4

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego: Podinspektor ds. ochrony środowiska w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska