artykuł nr 6

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego: PODINSPEKTOR DS. ZAANGAŻOWANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH I OBSŁUGI KASOWEJ W REFERACIE KSIĘGOWOŚCI

artykuł nr 7

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego: Podinspektor ds. dokumentacji technicznej w Biurze Inwestycji i Remontów

artykuł nr 8

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze INSPEKTOR DS. OBSŁUGI MIEJSKIEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH u Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zdrowia i Pomocy Społecznej

artykuł nr 9

Dyrektor MOPR ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze KIEROWNIK ZESPOŁU POMOCY ŚRODOWISKOM RODZINNYM MOPR w Piotrkowie Trybunalskim

Załączniki:
Informacja o wyniku naboru 1,020 KB
Ogłoszenie o naborze 810 KB