artykuł nr 1

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego: INSPEKTOR DS. ODSZKODOWAŃ ORAZ ZWROTÓW NIERUCHOMOŚCI w Referacie Gospodarki Nieruchomościami

artykuł nr 2

Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: INSPEKTOR W ZESPOLE DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH w Miejskim Zarządzie Dróg i Komunikacji

artykuł nr 3

Prezydent miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego: PODINSPEKTOR DS. SPOŁECZNYCH W KOMÓRCE PEŁNOMOCNIKA PREZYDENTA MIASTA DS. PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH, ZDROWIA I POMOCY SPOŁECZNEJ

artykuł nr 4

Prezydent miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego: PODINSPEKTOR DS. OBSŁUGI PUNKTU INFORMACYJNEGO W BOMiNO

artykuł nr 5

Prezydent Miasta ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego: KIEROWNIKA REFERATU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OBRONY