artykuł nr 1

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego PODINSPEKTOR DS. TECHNICZNYCH W JEDNOSTCE REALIZUJĄCEJ PROJEKT

artykuł nr 2

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO W ZAKRESIE ROBÓT ELEKTROENERGETYCZNYCH w Biurze Inwestycji i Remontów

artykuł nr 3

Dyrektor Pracowni Planowania Przestrzennego ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Pracowni Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim: podinspektora ds. wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

artykuł nr 4

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego PODINSPEKTOR DS. ZAANGAŻOWANIA I OBSŁUGI KASOWEJ W REFERACIE KSIĘGOWOŚCI

artykuł nr 5

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego KIEROWNIKA REFERATU W URZĘDZIE MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO