artykuł nr 1

POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE!!!Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy - Inspektor w Dziale Utrzymania Obiektów Drogowych i Inżynierii Ruchu w Miejskim Zarządzie Dróg i Komunikacji

artykuł nr 2

POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE!!!Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy - Inspektor w Dziale Organizacyjno-Prawnym w Miejskim Zarządzie Dróg i Komunikacji

artykuł nr 3

POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE!!!Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego: PODINSPEKTOR DS. ADMINISTRACYJNO-ORGANIZACYJNYCH W JEDNOSTCE REALIZUJĄCEJ PROJEKT

artykuł nr 4

POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE!!!Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego: PODINSPEKTOR DS. OBSŁUGI PROJEKTU: "INFRASTRUKTURA REGIONALNEGO SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO-ZADANIA MERYTORYCZNE" W REFERACIE GEODEZJI, KARTOGRAFII I KATASTRU

artykuł nr 5

POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE!!!Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego: KASJER W REFERACIE KSIĘGOWOŚCI