artykuł nr 1

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego: KIEROWNIK REFERATU EDUKACJI

artykuł nr 2

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego: PODINSPEKTOR ds. OBSŁUGI ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO w REFERACIE GEODEZJI, KARTOGRAFII I KATASTRU

artykuł nr 3

Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piotrkowie Trybunalskim ogłasza nabór na stanowisko: STARSZEGO SPECJALISTY ds. BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY w wymiarze 1/2 etatu

artykuł nr 4

Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Głównego Specjalisty w Dziale Utrzymania Obiektów Drogowych Inzynierii Ruchu

artykuł nr 5

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego: PODINPEKTOR DS. WYMIARU PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO I OD NIERUCHOMOŚCI (OSOBY FIZYCZNE) W REFERACIE FINANSOWYM