artykuł nr 1

Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Piotrkowie Trybunalskim ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: SPECJALISTA W DZIALE UTRZYMANIA OBIEKTÓW DROGOWYCH I INŻYNIERII RUCHU w Miejskim Zarządzie Dróg i Komunikacji

artykuł nr 2

Kierownik Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administarcyjnego w Piotrkowie Trybunalskim ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w MZEA: SPECJALISTA DS. KSIĘGOWYCH W DZIALE KSIĘGOWO-PŁACOWYM

artykuł nr 3

Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Piotrkowie Trybunalskim ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: PODINSPEKTOR W DZIALE ORGANIZACYJNO-PRAWNYM w Miejskim Zarządzie Dróg i Komunikacji

artykuł nr 4

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w jednostce organizacyjnej miasta: DYREKTOR OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

artykuł nr 5

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w jednostce organizacyjnej miasta: DYREKTOR DZIENNEGO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM