artykuł nr 11

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego: PODINSPEKTOR ds. BUDŻETU I ZASOBU NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA, GMINY I POWIATU W REFERACIE GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

artykuł nr 12

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego: INSPEKTOR ds. SPOŁECZNYCH w REFERACIE SPRAW OBYWATELSKICH

artykuł nr 13

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego: INSPEKTOR ds. KONTROLI WEWNĘTRZNEJ w BIURZE KONTROLI WEWNĘTRZNEJ

artykuł nr 14

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Piotrowie Trybunalskim ogłasza nbór na wolne stanowisko pracy w ZSP nr 4 w Piotrkowie Tryb., ul. Sienkiewicza 10/12: GŁÓWNY KSIĘGOWY

artykuł nr 15

Komendant Straży Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim ogłasza nabór na wolne stanowiska pracy: funkcjonariuszy-aplikantów Straży Miejskiej