artykuł nr 6

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego: PODINSPEKTOR ds. OBSŁUGI ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO w REFERACIE GEODEZJI, KARTOGRAFII I KATASTRU

artykuł nr 7

Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: KIEROWNIK DZIAŁU KSIĘGOWOŚCI I KADR w MZDiK

artykuł nr 8

Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piotrkowie Trybunalskim ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: INSPEKTOR ds. FINANSOWYCH

artykuł nr 9

Pracownia Planowania Przestrzennego ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: PODINSPEKTOR ds. PROWADZENIA PROCEDUR PLANISTYCZNYCH w SEKCJI PLANÓW MIEJSCOWYCH w Pracowni Planowania Przestrzennego

artykuł nr 10

Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: KIEROWNIK DZIAŁU KSIĘGOWOŚCI I KADR w MZDiK