artykuł nr 11

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego: Podinspektor ds. technicznego utrzymania zasobów mieszkaniowych w Biurze Inżyniera Miasta.

artykuł nr 12

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Piotrkowie Trybunalskim ogłasza nabór na stanowisko pracy:REFERENT w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Piotrkowie Trybunalskim