artykuł nr 6

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego: PODINSPEKTOR DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W REFERACIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

artykuł nr 7

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego: PODINSPEKTOR DS. BUDŻETU I ZASOBU NIERUCHOMOŚCIAMI SKARBU PAŃSTWA, GMINY I POWIATU w Referacie Gospodarki Nieruchomościami

artykuł nr 8

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego: INSPEKTOR DS. PLANOWANIA I PROGRAMOWANIA INFRASTRUKTURY W BIURZE PLANOWANIA ROZWOJU MIASTA

artykuł nr 9

Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piotrkowie Trybunalskim ogłasza nabór na stanowisko pracy:KIEROWNIK DZIAŁU ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZEGO

artykuł nr 10

Komendant Straży Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:GŁÓWNY KSIĘGOWY Straży Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim