artykuł nr 11

4. Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Miasta: GEODETA MIASTA-KIEROWNIK REFERATU GEODEZJI, KARTOGRAFII I KATASTRU