artykuł nr 6

Dyrektor Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego w Piotrkowie Trybunalskim ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: starszego referenta w wymiarze 1/2 etatu

artykuł nr 7

1. Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Miasta: INSPEKTORA DS. DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ w Referacie Geodezji Kartografii i Katastru