artykuł nr 6

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko w Urzędzie Miasta: INSPEKTORA DS. FUNDUSZY EUROPEJSKICH I PROMOCJI W BIURZE PARTNERSTWA I FUNDUSZY

artykuł nr 7

Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Piotrkowie Trybunalskim ogłasza nabór na wolne stanowisko: KASJERA w Dziale Księgowości

artykuł nr 8

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: KIEROWNIKA ZESPOłU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO

artykuł nr 9

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Miasta: INSPEKTORA DS. DOKUMENTACJI TECHNICZNYCH W BIURZE INWESTYCJI I REMONTóW

artykuł nr 10

Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: GłóWNEGO KSIęGOWEGO