artykuł nr 1

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko w Urzędzie Miasta: PODINSPEKTORA DS. PROMOCJI MIASTA w Referacie Kultury, Sportu i Promocji Miasta

artykuł nr 2

Dyrektor SP Nr 13 w Piotrkowie Trybunalskim ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: GłóWNEGO KSIęGOWEGO

artykuł nr 3

Dyrekcja Domu Dziecka w Piotrkowie Trybunalskim ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Domu Dziecka: GłóWNEGO KSIęGOWEGO

artykuł nr 4

Komendant Straży Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim ogłasza nabór na wolne stanowiska pracy: SEKRETARKA-KASJERKA

artykuł nr 5

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Piotrkowie Trybunalskim ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: SPECJALISTA D/S UBEZPIECZEń