artykuł nr 6

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: REFERENTA ADMINISTRACYJNEGO DS. SPOłECZNYCH w komórce Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zdrowia i Pomocy Społecznej w Urzędzie Miasta w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 7

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze-kierownika jednostki organizacyjnej miasta: DYREKTORA OśRODKA SPORTU I REKREACJI w Piotrkowie Trybunalskim