artykuł nr 6

Dyrektor MOPR w Piotrkowie Trybunalskim ogłasza nabór na wolne stanowisko: INSPEKTORA w MOPR

artykuł nr 7

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej ogłasza konkurs na stanowisko pracy: REFERENTA

artykuł nr 8

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Miasta: PODINSPEKTORA DS. DOTOWANIA SZKÓŁ I PLACÓWEK NIEPUBLICZNYCH I OBSŁUGI BUDŻETU REFERATU w Referacie Edukacji

artykuł nr 9

Dyrektor ZSP Nr 6 ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO w ZSP Nr 6 w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 10

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Mista: PODINSPEKTOR DS. UWŁASZCZEŃ I PRZEKSZTAŁCANIA DOŻYWOTEK w Referacie Nieruchomościami