artykuł nr 1

Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim ogłasza nabór na wolne stanowisko Głównego Księgowego w Miejskim Zarządzie Dróg i Komunikacji

artykuł nr 2

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze-kierownika jednostki organizacyjnej: DYREKTORA MIEJSKIEGO ZARZąDU DRóG I KOMUNIKACJI

artykuł nr 3

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: PODINSPEKTOR DS. UWłASZCZEń I PRZEKSZTAłCANIA DOżYWOTEK w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta

artykuł nr 4

Dyrektor Domu Dziecka ogłasza nabór na wolne stanowisko GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO w Domu Dziecka w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 5

Prezydent Miasta w Piotrkowie Trybunalskim ogłasza nabór na stanowisko: INSPEKTORA DS. GOSPODARKI TRANSPORTOWEJ I ADMINISTROWANIA SIEDZIBAMI W BUDYNKU PRZY UL. SZKOLNEJ W REFERACIE GOSPODARCZYM w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego