artykuł nr 1

Referat Podatków i Opłat Lokalnych

Działalność gospodarcza

 1. Dokonanie potrącenia zobowiązania podatkowego z wierzytelności wobec gminy 
 2. Korekta podatku od nieruchomości, podatku rolnego lub podatku leśnego.
 3. Podatek od nieruchomości rolny lub leśny - odwołania i zażalenia.
 4. Podjęcie postępowania podatkowego.
 5. Przywrócenie terminu.
 6. Uchylenie kary porządkowej.
 7. Udzielenie interpretacji przepisów prawa podatkowego.
 8. Umorzenie wszczętego postępowania podatkowego.
 9. Uzupełnienie lub sprostowanie decyzji podatkowej.
 10. Wstrzymanie wykonania decyzji podatkowej.
 11. Zaświadczenie o figurowaniu w ewidencji podatników podatku rolnego, leśnego lub od nieruchomości.
 12. Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach/należnościach niepodatkowych lub stwierdzające stan zaległości.
 13. Wyjaśnienie wątpliwości co do treści decyzji podatkowej.
 14. Wznowienie postępowania w sprawie ustalenia zobowiązania podatkowego.
 15. Żądanie stwierdzenia nadpłaty podatku.
 16. Zaświadczenie o dochodach z pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym.
 17. Zawieszenie postępowania w sprawie udzielenia ulg.
 18. Zmiana decyzji ostatecznej.
 19. Zmiana zakresu postępowania podatkowego.

Osoby fizyczne

 1. Dokonanie potrącenia zobowiązania podatkowego z wierzytelności wobec gminy.
 2. Korekta podatku od nieruchomości, podatku rolnego lub podatku leśnego.
 3. Podatek od nieruchomości rolny lub leśny - odwołania i zażalenia.
 4. Podjęcie postępowania podatkowego.
 5. Przywrócenie terminu.
 6. Sprostowanie oczywistych omyłek w decyzji podatkowej.
 7. Uchylenie kary porządkowej.
 8. Udzielenie interpretacji przepisów prawa podatkowego.
 9. Ulgi, umorzenia, odroczenia i rozłożenia na raty podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych (osoby fizyczne, prawne, jednostki organizacyjne).
 10. Umorzenie wszczętego postępowania podatkowego.
 11. Uzupełnienie lub sprostowanie decyzji podatkowej.
 12. Wstrzymanie wykonania decyzji podatkowej.
 13. Zaświadczenie o figurowaniu w ewidencji podatników podatku rolnego, leśnego lub od nieruchomości.
 14. Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach/należnościach niepodatkowych lub stwierdzające stan zaległości.
 15. Wyjaśnienie wątpliwości co do treści decyzji podatkowej.
 16. Wznowienie postępowania w sprawie ustalenia zobowiązania podatkowego.
 17. Żądanie stwierdzenia nadpłaty podatku.
 18. Zaświadczenie o dochodach z pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym.
 19. Zawieszenie postępowania w sprawie udzielenia ulg.
 20. Zmiana decyzji ostatecznej.
 21. Zmiana zakresu postępowania podatkowego.
 22. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.