artykuł nr 1

SPZ.341/10-DRG/2007 Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę materiałów papierniczych, piśmienno-biurowych i geodezyjnych w 2008 roku dla potrzeb Urzędu Miasta w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 2

SPZ.341/9-DRG/2007 Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę prasy w 2008 roku dla potrzeb Urzędu Miasta w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 3

Uwaga!! SIWZ wraz z załącznikami i dokumentacją do postępowania do przetargu na wybór projektanta i wykonawcy robót budowlanych dla kontraktu nr I pod nazwą "Modernizacja oczyszczalni ścieków" w ramach Projektu pn.:" Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim"

Załączniki:
Unieważnienie postępowania 110 KB
wykaz cen 137 KB
10. odpowiedzi na pytania Wykonawców 175 KB
9. odpowiedzi na pytania Wykonawców 175 KB
8. odpowiedzi na pytania Wykonawców 236 KB
Zmiana do modyfikacji treści SIWZ-2 146 KB
7. odpowiedzi na zapytania Wykonawców 222 KB
Zmiana terminu składania i otwarcia ofert 32 KB
Modyfikacja SIWZ-2 141 KB
6. odpowiedzi na zapytania Wykonawców 280 KB
5. odpowiedzi na zapytania Wykonawców 178 KB
Plan sytuacyjny i profil rurociągu odprowadzającego ścieki oczyszczone 271 KB
4. odpowiedzi na zapytania Wykonawców 240 KB
Przebieg kanału tłocznego MB
Przebieg kanału tłocznego 304 KB
Przebieg kanału tłocznego 402 KB
Wykaz cen-poprawiony 132 KB
3 odpowiedzi na pytania Wykonawców 192 KB
Protokół z dnia 30.01.2008 r. 90 KB
Ogłoszenie dodatkowe-sprostowanie-zmiana terminu składania i otwarcia ofert 83 KB
Lista rysunków 32 MB
2 odpowiedzi na pytania Wykonawców 247 KB
Odpowiedzi na pytania Wykonawców 230 KB
Modyfikacja treści SIWZ 224 KB
Rozstrzygnięcie protestu z dnia 13 grudnia 2007 r. 225 KB
Rozstrzygnięcie protestu z dnia 14 grudnia 2007 r. 79 KB
Rozstrzygnięcie protestu z dnia 10 grudnia 2007 r. 179 KB
Treść protestu 133 KB
Zawiadomienie o wniesieniu protestu wraz z wezwaniem do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu 53 KB
Treść protestu 615 KB
Zawiadomienie o wniesieniu protestu wraz z wezwaniem do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu 54 KB
Zmiana terminu składania i otwarcia ofert 35 KB
Treść protestu 127 KB
Zawiadomienie o wniesieniu protestu wraz z wezwaniem do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu 50 KB
Wykaz cen PFU - część 4 _2 z 2 64 KB
Część informacyjna PFU - część 3 106 KB
Załącznik Nr 4 - kopia mapy zasadniczej MB
Rysunek do części opisowej PFU - schemat technologiczny zmodernizowanej oczyszczalni 29 KB
Rysunek do części opisowej PFU - scemat technologiczny przepływu osadów 27 KB
Rysunek do części opisowej PFU - lokalizacja obiektów MB
Część opisowa PFU - część 1 z 2 MB
Ekspertyzy techniczne - zdjecia probki osadniki MB
Upoważnienie Prezydenta Miasta 36 KB
Ekspertyzy techniczne - budynek pompowni wysokich cisnien - opis 11 MB
Ekspertyzy techniczne - komory napowietrzania 25 MB
Wstęp, spis treści i podsumowanie 76 KB
Strony tytułowe 32 KB
Legenda do mapy 21 KB
Deitermann - zalacznik 137 KB
Ekspertyzy techniczne-komora rozdzielcza sciekow surowych MB
Ekspertyzy techniczn-komory rozdzielcza osadu MB
Ekspertyzy techniczne-Budynek zageszczacza- opis MB
Ekspertyzy techniczne-Budynek energetyczny- opis MB
Ekspertyzy techniczne-Budynek agregatów- opis MB
Ekspertyzy techniczne-Budynek kotlowni - opis MB
Ekspertyzy techniczne-Budynek pompowni paliw- opis MB
Ekspertyzy techniczne-ZKF - opis MB
Ekspertyzy techniczne-Budynek administracyjno-laboratoryjny MB
Ekspertyzy techniczne-Budynek magazynowy - opis MB
Ekspertyzy techniczne-Budynek warsztatowy - opis MB
Ekspertyzy techniczne-podziemne komory zbiorcze po obu stronach pompowni wysokich MB
Ekspertyzy techniczne-Schmidt komory napowierzania 104 KB
Ekspertyzy techniczne-Schmidt osadnik wstępny 173 KB
Ekspertyzy techniczne-Schmidt osadnik wtórny 138 KB
Ekspertyzy techniczne-osadniki 77 KB
Ekspertyzy techniczne-podziemne komory zbiorcze sciekow i osadu-opis MB
Ekspertyzy techniczne-Budynek pompowni sciekow i osadu-opis MB
Ekspertyzy techniczne-Piaskownik-opis MB
Ekspertyzy techniczne-Budynek krat-opis MB
Ekspertyzy techniczne-kanały otwarte MB
Ekspertyzy techniczne - Komora rozd przed piaskownikiem-opis MB
Ekspertyzy techniczne - Komora rozdzielcza przed budynkiem krat-opis MB
Rysunek inwentaryzacyjny nr 88 MB
Rysunek inwentaryzacyjny nr 87 MB
Rysunek inwentaryzacyjny nr 86 MB
Rysunek inwentaryzacyjny nr 85 697 KB
Rysunek inwentaryzacyjny nr 84 678 KB
Rysunek inwentaryzacyjny nr 83 MB
Rysunek inwentaryzacyjny nr 82 MB
Rysunek inwentaryzacyjny nr 81 MB
Rysunek inwentaryzacyjny nr 80 746 KB
Rysunek inwentaryzacyjny nr 79 791 KB
Rysunek inwentaryzacyjny nr 78 768 KB
Rysunek inwentaryzacyjny nr 77 831 KB
Rysunek inwentaryzacyjny nr 76 497 KB
Rysunek inwentaryzacyjny nr 75 MB
Rysunek inwentaryzacyjny nr 74 999 KB
Rysunek inwentaryzacyjny nr 73 MB
Rysunek inwentaryzacyjny nr 72 MB
Rysunek inwentaryzacyjny nr 71 MB
Rysunek inwentaryzacyjny nr 70 MB
Rysunek inwentaryzacyjny nr 69 MB
Rysunek inwentaryzacyjny nr 68 MB
Rysunek inwentaryzacyjny nr 67 776 KB
Rysunek inwentaryzacyjny nr 66 762 KB
Rysunek inwentaryzacyjny nr 65 MB
Rysunek inwentaryzacyjny nr 64 MB
Rysunek inwentaryzacyjny nr 63 MB
Rysunek inwentaryzacyjny nr 62 MB
Rysunek inwentaryzacyjny nr 61 MB
Rysunek inwentaryzacyjny nr 60 MB
Rysunek inwentaryzacyjny nr 59 MB
Rysunek inwentaryzacyjny nr 58 MB
Rysunek inwentaryzacyjny nr 57 MB
Rysunek inwentaryzacyjny nr 56 MB
Rysunek inwentaryzacyjny nr 55 MB
Rysunek inwentaryzacyjny nr 54 MB
Rysunek inwentaryzacyjny nr 53 MB
Rysunek inwentaryzacyjny nr 52 881 KB
Rysunek inwentaryzacyjny nr 51 MB
Rysunek inwentaryzacyjny nr 50 MB
Rysunek inwentaryzacyjny nr 49 MB
Rysunek inwentaryzacyjny nr 48 MB
Rysunek inwentaryzacyjny nr 47 MB
Rysunek inwentaryzacyjny nr 46 MB
Rysunek inwentaryzacyjny nr 45 MB
Rysunek inwentaryzacyjny nr 44 670 KB
Rysunek inwentaryzacyjny nr 43 621 KB
Rysunek inwentaryzacyjny nr 42 646 KB
Rysunek inwentaryzacyjny nr 41 651 KB
Rysunek inwentaryzacyjny nr 40 648 KB
Rysunek inwentaryzacyjny nr 39 651 KB
Rysunek inwentaryzacyjny nr 38 709 KB
Rysunek inwentaryzacyjny nr 37 MB
Rysunek inwentaryzacyjny nr 36 MB
Rysunek inwentaryzacyjny nr 35 MB
Rysunek inwentaryzacyjny nr 34 973 KB
Rysunek inwentaryzacyjny nr 33 MB
Rysunek inwentaryzacyjny nr 32 MB
Rysunek inwentaryzacyjny nr 31 MB
Rysunek inwentaryzacyjny nr 30 MB
Rysunek inwentaryzacyjny nr 29 MB
Rysunek inwentaryzacyjny nr 28 MB
Rysunek inwentaryzacyjny nr 27 1,019 KB
Rysunek inwentaryzacyjny nr 26 MB
Rysunek inwentaryzacyjny nr 25 812 KB
Rysunek inwentaryzacyjny nr 24 756 KB
Rysunek inwentaryzacyjny nr 23 MB
Rysunek inwentaryzacyjny nr 22 666 KB
Rysunek inwentaryzacyjny nr 21 980 KB
Rysunek inwentaryzacyjny nr 20 MB
Rysunek inwentaryzacyjny nr 19 MB
Rysunek inwentaryzacyjny nr 18 MB
Rysunek inwentaryzacyjny nr 17 MB
Rysunek inwentaryzacyjny nr 16 MB
Rysunek inwentaryzacyjny nr 15 MB
Rysunek inwentaryzacyjny nr 14 MB
Rysunek inwentaryzacyjny nr 13 MB
Rysunek inwentaryzacyjny nr 12 MB
Rysunek inwentaryzacyjny nr 11 MB
Rysunek inwentaryzacyjny nr 10 MB
Rysunek inwentaryzacyjny nr 9 MB
Rysunek inwentaryzacyjny nr 8 MB
Rysunek inwentaryzacyjny nr 7 MB
Rysunek inwentaryzacyjny nr 6 MB
Rysunek inwentaryzacyjny nr 5 817 KB
Rysunek inwentaryzacyjny nr 4 704 KB
Rysunek inwentaryzacyjny nr 3 594 KB
Rysunek inwentaryzacyjny nr 2 867 KB
Rysunek inwentaryzacyjny nr 1 644 KB
Załącznik Nr 3 - oświadczenie o dysponowaniu nieruchomością 67 KB
Załącznik Nr 2 - decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego 415 KB
Załącznik Nr 1 - pozwolenie wodnoprawne 169 KB
Wykaz cen - część 4 (1 z 2) 56 KB
Część opisowa PFU - część 2 z 2 MB
SIWZ - Projekt Kontraktu 528 KB
SIWZ - Instrukcja Dla Wykonawców /IDW/ 726 KB
SIWZ - str. 1 33 KB
artykuł nr 4

Przetarg nieograniczony na sporządzanie operatów szacunkowych nieruchomości w 2008 roku dla potrzeb Urzędu Miasta

artykuł nr 5

Przetarg na wybór projektanta i wykonawcy robót budowlanych dla kontraktu nr I pod nazwą 'Modernizacja oczyszczalni ścieków' w ramach Projektu pn.:'Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim'