artykuł nr 26

Przetarg ofertowy pisemny na sprzedaż wiaty wraz z demontażem

Załączniki:
Ogłoszenie o przetargu 75 KB
artykuł nr 27

Przetarg nieograniczony na zorganizowanie wypoczynku letniego w okresie wakacyjnym, dla dzieci z rodzin najuboższych z terenu miasta Piotrków Trybunalski

artykuł nr 28

Licytacja elektroniczna na zakup sprzętu elektronicznego i oprogramowania

artykuł nr 29

Przetarg nieograniczony na konserwację rowów melioracyjnych i cieków wodnych na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego

artykuł nr 30

Przetarg nieograniczony na wykonanie usług reklamowych promujących miasto Piotrków Trybunalski podczas imprez sportowych w piłce nożnej, piłce ręcznej kobiet, piłce ręcznej mężczyzn.