artykuł nr 6

Przetarg nieograniczony na wymianę stropów w Szkole Podstawowej Nr 8 w Piotrkowie Trybunalskim

Załączniki:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty wraz z wezwaniem do podpisania umowy 67 KB
Odpowiedzi na pytania do SIWZ 101 KB
Szkic sytuacyjny MB
Specyfikacja techniczna 194 KB
Specyfikacja elektryczna 127 KB
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót i instalacji wod.-kan. 120 KB
Przedmiar robót 99 KB
Przedmiar robót 22 KB
Specyfikacja - instalacja wod. - kan. 157 KB
Przedmiar robót 61 KB
Książka przedmiarów 225 KB
Schemat instalacji elektrycznej 184 KB
Rzut piwnicy 82 KB
Rzut parteru 110 KB
Rzut 2 97 KB
Rzut 1 110 KB
Rysunek 19 125 KB
Rysunek 18 169 KB
Rysunek 17 235 KB
Rysunek 16 194 KB
Rysunek 15 212 KB
Rysunek 14 200 KB
Rysunek 13 229 KB
Rysunek 12 110 KB
Rysunek 11 89 KB
Rysunek 10 119 KB
Rysunek 9 103 KB
Rysunek 8 124 KB
Rysunek 7 90 KB
Rysunek 6 193 KB
Rysunek 5 324 KB
Rysunek 4 310 KB
Rysunek 3 396 KB
Rysunek 2 456 KB
Rysunek 1 225 KB
Przekrój poprzeczny 71 KB
Plan sytuacyjny 249 KB
Opis - inwentaryzacja 108 KB
Załącznik Nr 19 679 KB
Załącznik Nr 18 527 KB
Załącznik Nr 17 540 KB
Załącznik Nr 16 447 KB
Załącznik Nr 15 474 KB
Załącznik Nr 14 334 KB
Załącznik Nr 13 533 KB
Załącznik Nr 12 394 KB
Załącznik Nr 11 231 KB
Załącznik Nr 10 291 KB
Załącznik Nr 9 752 KB
Załącznik Nr 8 MB
Załącznik Nr 7 999 KB
Załącznik Nr 6 989 KB
Załącznik Nr 5 993 KB
Załącznik Nr 4 549 KB
Załącznik Nr 3 380 KB
Załącznik Nr 2 314 KB
Załącznik Nr 1 451 KB
SIWZ 209 KB
Projekt umowy 83 KB
Ogłoszenie o zamówieniu 59 KB
artykuł nr 7

Przetarg nieograniczony na budowę kanalizacji sanitarnej i wodociągu w ulicy Krótkiej w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 8

Przetarg nieograniczony na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Wilczej i w ul. Partyzantów w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 9

Przetarg nieograniczony na budowę ulic wraz z kanalizacją deszczową na osiedlu Jeziorna I w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 10

Przetarg nieograniczony na modernizację węzła c.o. w budynku przy ul. Farnej 8 w Piotrkowie Trybunalskim w ramach zadania ?Modernizacja budynku przy ul. Farnej 8?