artykuł nr 46

Przetarg nieograniczony na strzeżenie...

Przetarg nieograniczony na strzeżenie nieruchomości: stacja ujęcia wody Uszczyn oraz majątku tam ulokowanego.

artykuł nr 47

Przetarg nieograniczony na dostawę druków...

Przetarg nieograniczony na dostawę druków formularzy urzędowych dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim.

artykuł nr 48

Przetarg nieograniczony na konserwację rowów...

Przetarg nieograniczony na konserwację rowów melioracyjnych i cieków wodnych na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego

artykuł nr 49

Miejski Ośrodek Kultury w Piotrkowie Trybunalskim...

Miejski Ośrodek Kultury w Piotrkowie Trybunalskim ogłasza przetarg nieograniczony na zbycie samochodu osobowo – towarowego marki Lublin

artykuł nr 50

Przetarg nieograniczony na wybór Wykonawcy robót...

Przetarg nieograniczony na wybór Wykonawcy robót budowlanych dla realizacji projektu pn. Modernizacja ulicy Sulejowskiej od ronda im. E. Gierka do ulicy Projektowanej w Piotrkowie Trybunalskim wraz z promocją projektu współfinansowanego w ramach Sektorowe