artykuł nr 36

Przetarg nieograniczony na wykonanie usług...

Przetarg nieograniczony na wykonanie usług reklamowych promujących miasto Piotrków Trybunalski podczas halowych imprez sportowych w piłce ręcznej mężczyzn

artykuł nr 37

Przetarg nieograniczony na opracowanie projektów...

Przetarg nieograniczony na opracowanie projektów budowlanych i projektów wykonawczych, dotyczących przebudowy ulicy Karolinowskiej (na odcinku od ul. Łódzkiej do ul. Rolniczej) oraz rozbudowy ulicy Rolniczej (na odcinku od ul. Karolinowskiej do torów PKP)

artykuł nr 38

Przetarg nieograniczony na opracowanie projektu...

Przetarg nieograniczony na opracowanie projektu budowlanego i projektu wykonawczego dotyczącego: przebudowy ulicy Jerozolimskiej (na odcinku od ronda E. Gierka do ul. Spacerowej), rozbudowy ul. Spacerowej (na odcinku od ul. Jerozolimskiej do ul. Rolniczej

artykuł nr 39

Przetarg nieograniczony na przygotowanie...

Przetarg nieograniczony na przygotowanie pomieszczeń w budynku przy ul. Farnej 8 do potrzeb administracyjno – biurowych

artykuł nr 40

Przetargu ustny ograniczony na nieruchomość...

Przetargu ustny ograniczony na nieruchomość przeznaczona do sprzedaży położoną w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Piwnej 3