artykuł nr 31

Przetarg nieograniczony na świadczenie usług w...

Przetarg nieograniczony na świadczenie usług w zakresie bieżącego utrzymania w sprawności i konserwacji kanalizacji deszczowej na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego

artykuł nr 32

Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż...

Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż urządzeń SKATE–PARKU wraz z opracowaniem uproszczonej dokumentacji projektowej dla zadania: „Budowa skate – parku wraz z zakupem urządzeń”

artykuł nr 33

Przetarg nieograniczony na dostawę warzyw i...

Przetarg nieograniczony na dostawę warzyw i owoców sezonowych dla Domu Pomocy Społecznej

artykuł nr 34

Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów...

Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów mięsnych, wędliniarskich i drobiarskich dla Domu Pomocy Społecznej

artykuł nr 35

Przetarg nieograniczony na budowe wodociągu w...

Przetarg nieograniczony na budowe wodociągu w ulicy Granicznej w Piotrkowie Trybunalskim